Welcome to my site!

     Я, Жаловага Галина Володимирівна, вчитель англійської мови НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей" с.Зимне Володимир-Волинського району.  Маю надію, що кожен, хто відвідає мою сторінку, знайде для себе щось корисне: матеріали з викладання англійської мови в школі, організація роботи із обдарованими учнями, цікаві завдання до уроків як для вчителів так і для учнів, нормативну базу та новини освіти. Цікавтеся, використовуйте запропонований матеріал та діліться своїми думками і надбаннями.

        Буду щиро рада конструктивним відгукам аби зробити сайт кращим!

 Підготовка до ДПА з іноземних мов 2016
Інформація буде корисної всім вчителям, що готують учнів до державної підсумкової атестації з іноземних мов.
Як відомо, державна підсумкова атестація з іноземних мов відбудеться 20 травня 2016 року за єдиними завданнями, підготовленими експертними групами та міжнародними організаціями. Тестові завдання державної підсумкової атестації будуть відповідати чинним Програмам з іноземних мов і будуть зорієнтовані на наступні рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: В1 - для загальноосвітніх навчальних закладів та B2 – для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
Про вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів можна прочитати в Наказі Міністерства освіти і науки України № 94 від 08.02.2016 року.
Зверніть увагу, що для випускників шкіл, які склали міжнародні іспити на знання іноземних мов у поточному році , отримані сертифікати будуть зараховані як державна підсумкова атестація, а у додаток до атестата буде виставлена оцінка 12 балів. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів рівень сертифікату має бути від В1, а для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – В2 відповідно.

Які саме міжнародні сертифікати (дипломи) будуть братися до уваги?
- IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English – англійська мова;
- Deutches Spraehdiplom (DSD), Osterreichisches Spraehdiplom Deutsch (ОЗВ), Goethe-Zertifikat В], Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова;
- DELF/DALF - французька мова;
- DELE – іспанська мова.
Англійська мова
Нагадуємо, що ознайомитися з форматом, критеріями оцінювання ДПА з англійської мови, а також безкоштовно пройти інтерактивні тести рівнів В1 та В2 можна на сайті www.dpa2016.com.ua
А найкраще підготуватися до ДПА з англійської мови допоможуть посібники з тестами від видавництва MM Publications:
Go for Ukrainian State Exam (Level B1)
Go for Ukrainian State Exam (Level B2)
Німецька мова
Безкоштовні матеріали для підготовки до ДПА з німецької мови, підготовлені за навчальними курсами видавництва Cornelsen:
Рівень B1:
- Prima B1 дивитися PDF Word
- Prüfungstraining B1 дивитися PDF Word
- Studio d B1 дивитися PDF Word
Рівень B2:
- Prima B2 дивитися PDF Word
- Studio d B2 дивитися PDF Word
Французька мова
Безкоштовні матеріали для підготовки до ДПА з французької мови, підготовлені за навчальними курсами від видавництва CLE International:
- ABC DELF B1
- ABC DELF B2
- Echo 2e edition B2
- Echo 2e edition B1.2
- Echo Junior B1
- Zenith B1
Іспанська мова
Безкоштовні матеріали для підготовки до ДПА з іспанської мови, підготовлені за навчальними курсами від видавництва Edelsa:

Рівень B1:
- Codigo ele 3 B1
- Embarque 3 B1
- Vente 2 B1

Рівень B2:
- Codigo ele 4 B2
- Dele escolar A2-B1
- Embarque 4 B2
- Vente 3 B2

ДПА з англійської мови. Методичні рекомендації

    Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загально освітніх навчальних закладів підготовлено експертною групою відповідно до чинних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).

    Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 року №940 «Про внесення змін до наказу МОН від 16.09.2015 №940». Завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов на 2015/2016 н. р. підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням особливостей національного навчально-методичного забезпечення та зорієнтовані на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти.

ЗМІСТ І ФОРМАТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах — формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.
Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови.
Загальна характеристика розділів державної підсумкової атестації (ДПА) з англійської мови подана у таблиці.

Розділ І. Читання та використання мови

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали, адаптовані за складністю уривки художніх текстів (тільки рівень В2). Зміст текстів узгоджується з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).
Деякі тексти містять візуальну інформацію до змісту, що допоможе випускникам визначити мету повідомлення. До більших за обсягом автентичних текстів, які представлені у вигляді фрагментів із брошур, журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються запитання, спрямовані на пошук окремих фактів. Зміст текстів стосується інформації, з якою випускники можуть зустрітись у реальних ситуаціях спілкування. Послідовність сформульованих запитань відповідає логіці представлення цієї інформації в тексті.

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова- інтернаціоналізми).

Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) перевіряється під час читання та письма.

Загальний обсяг текстів складає до 1500 (рівень В1) та до 2000 слів (рівень В2).

Детальний опис завдань рівня В1

Секція 1 РОЗДІЛУ І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів, представлених у формі листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційних повідомлень (друкованих чи письмових).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні.

Максимальна кількість балів: 36 балів (б балів за кожну правильну відповідь).

Секція 2 Розділу І: Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.
Максимальна кількість балів: 36 балів (б балів за кожну правильну відповідь).

Секція 3 Розділу І: Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.
Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 400 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних умінь, навичок та рівень засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).
Максимальна кількість балів: 48 балів (б балів за кожну правильну відповідь).

Детальний опис завдань рівня В2

Секція 1 РОЗДІЛУ І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів (листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційні повідомлення (друковані чи письмові).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію із текстів загального спрямування.

Максимальна кількість балів: 24 бали (4 бали за кожну правильну відповідь).

Секція 2 РОЗДІЛУ І Завдання множинного вибору з чотирма варіантами відповіді до одноготексту (вибір однієї правильної відповіді з чотирьох).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 650 слів. Типи текстів, представлені у завданні, включають статті із періодичних видань, автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії повсякденного життя та відповідають віковим особливостям учнів.

Мета завдання: Перевірка умінь знаходити та аналізувати необхідну інформацію, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти основну думку/ідею, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, аналізувати і зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.

Максимальна кількість балів: 24 бали (4 бали за кожну правильну відповідь).
Секція 3 РОЗДІЛУ І Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).
Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 200 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.
Максимальна кількість балів: 32 бали (4 бали за кожну правильну відповідь).

Секція 4 РОЗДІЛУ І Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.
Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 500 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних та мовленнєвих умінь і навичок, а також якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).
Максимальна кількість балів: 40 балів (4 бали за кожну правильну відповідь).

Розділ II. Писемне Мовлення

Метою завдань, розміщених у розділі “Писемне мовлення”, є визначення рівня сформованості у випускників умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденним життям.

Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого повідомлення у формі листівки, записки або неофіційного електронного листа (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1). Учням загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови на рівень В2 додатково до вищезазначених може бути запропоновано створити розповідь, зробити запис у блозі, на форумі чи написати офіційний лист. Зміст завдань пов’язаний з інтересами та комунікативними потребами учнів загальноосвітніх шкіл, з якими вони можуть стикатися у реальних ситуаціяхспілкування.

Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, а відтак, зміст мовленнєвих ситуацій включає як соціокультурні особливості англомовних країн, так і України.

Випускники повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт, написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власнуточку зору.

Обсяг письмового повідомлення скла дає 50-80 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1) та 80-100 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови на рівень В2).

Завдання містить вказівки, адресата та мету написання повідомлення і включає три змістові умови, що повинні бути розкриті у письмовому висловлюванні.

www.futurelearn.com/courses

 

Готуємося до іспитів разом! Безкоштовне онлайн тестування з англійської мови для учнів 10-11 класів

16 Лютого 16 Березня

Видавництво «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія) розробило онлайн-тестування з англійської мови для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл України з метою перевірки рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та підготовки до ДПА з англійської мови. Зважаючи на те, що 2016 рік оголошено Роком англійської мови в Україні (Указ Президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні»), пропонуємо провести безкоштовне онлайн тестування з англійської мови в період з 16 лютого по 16 березня 2016 року в усіх регіонах України.
Для участі необхідно зареєструватися на www.macmillanukraine.com у розділі «Тестування».

Об’єднанні громади матимуть свої управління освіти

Міністерством освіти і науки надано рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади, що мають на меті забезпечити єдиний підхід до формування структурних підрозділів освіти місцевих виконавчих органів об’єднаних територіальних громад.громади.doc (31232)


 

Зміст та структура англомовної соціокультурної компетенції
як важливої умови формування інтеркультурної особистості учня

    Специфіка функціонування мови в якості іноземної полягає в тому, що її комунікативна функція забезпечує міжкультурне спілкування. Виникає ситуація зустрічі комунікантів, які, користуючись однією і тією ж мовою, не однаково сприймають повідомлення, оскільки породжені ними мовні структури побудовані на основі різних соціокультурних зразків. Таким чином, в міжкультурному спілкуванні важливою умовою успіху є забезпечення взаєморозуміння засобами створення спільного комунікативно-прагматичного простору. Це стає можливим при формуванні в учнів соціокультурної компетенції як складової частини іншомовної комунікативної компетенції, яка враховує культурно-психологічні особливості комунікативної поведінки носія мови.

Соціокультурна компетентність.doc (45056)

 

 

«Вчителі англійської мови - агенти змін»

    18 листопада 2015 року в Україні стартувала Програма «Вчителі англійської мови - агенти змін», що розроблена спільними зусиллями Британської Ради та громадської ініціативи GoGlobal у рамках національної кампанії «Україна Speaking».Метою програми є покращення якості викладання англійської мови в Україні та підготовка тренерів з англійської мови, які будуть надавати методичну допомогу вчителям англійської мови у районних центрах області.
Перший етап проекту реалізується в обласних центрах Львівської, Волинської, Чернівецької, Черкаської, Вінницької, Дніпропетровської, Херсонської областей та Києві.
    З 7 областей-учасників проекту буде відібрано по 1 вчителю з кожного району області. У Києві буде відібрано по 1 вчителю з кожного району міста. Загалом буде підготовано до 170 тренерів з англійської мови. Другий етап передбачає покриття всіх регіонів України.
    Перший тренінг відбудеться з 21 лютого по 26 лютого 2016 року, метою проведення якого стане вдосконалення професійної майстерності вчителів англійської мови. Під час тренінгу будуть визначені найкращі кандидати для участі в тренінгу для тренерів, що відбудеться в серпні 2016 року.
    Кандидати для участі у програмі повинні мати педагогічний стаж не менше 5 років у середній школі, підтвердження професійного розвитку за останні 2 роки, а також бажання та вміння проводити семінари, спостерігати за уроками з метою надання методичної допомоги вчителям англійської мови в районних центрах області.Відібрані вчителі повинні будуть провести тренінги для щонайменше 20-ти вчителів у своєму районі.
Строки реалізації Програми: листопад 2015 – грудень 2016 року.
Участь у конкурсі є безкоштовною. Усі витрати на проведення тренінгів будуть відшкодовані партнерами Програми.
Після проходження тренінгу із вдосконалення професійної майстерності вчителя, тренінгу тренера та отримання сертифікату тренера, передбачена фінансова підтримка у розмірі 2000 грн на місяць з вересня по грудень 2016.

Останній день подачі заявок - 15 грудня 2015 року. Успішні кандидати отримають лист-підтвердження між 15 та 22 січня 2016 року.